top

LISTA REFERENCYJNA - WA??NIEJSZE REALIZACJE

ROK WYK. INWESTOR PROJEKT KONTAKT

1994 ZPW S.A. G-WO P.T. MODERNIZACJI BUD.BIUROWCA ” TECHNICZNEGO” TEL.086 2723261;

1995 ZPW S.A. G-WO P.T. PE?�NOBRAN??OWY MODERNIZACJI BUD. WARTOWNI  TEL.0862 723261;
1995 PEC GRAJEWO P.T.PE?�NOBRAN??OWY BUD.BIUROWCA TEL.086 2722388;

1996 ZPW S.A. G-WO P.T PE?�NOBRAN??OWY. MODERNIZACJI BUD. ADMINISTRACYJNEGO TEL.0862723261;

1997 ZESPÓ?� SZKÓ?� ZAWODOWYCH W GRAJEWIE P.T PE?�NOBRAN??OWY. ROZBUDOWY SZKO?�Y  TEL.0862723181;

1998 ZPW S.A. G-WO P.T PE?�NOBRAN??OWY. MODERNIZACJI BUD. LABORATORIUM TEL.0862723261 ;
1998 ZPW S.A. G-WO P.T PE?�NOBRAN??OWY. MODERNIZACJI BUD. KUCHNI I JADALNI TEL.0862723261;

1999 SPO?�EM PSS G-WO P.T PE?�NOBRAN??OWY. MODERNIZACJI BUD. HANDLOWEGO TEL.0862722945

2000 PRZEDSI�?BIORSTWO OCHRONY „PURZECZKO” W ?�OM??Y P.T MODERNIZACJI BUD. BIUROWEGO Z PRZYST. DLA OS. NIEPE?�NOSPRAWNYCH  TEL.0862167081 ;
2000 BG?? S.A. O??RODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY „KNIEJA” W RAJGRODZIE P.T MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUD. (CZ�???CI ADMINISTRACYJNEJ, REKREACYJNEJ, JADALNI , KAWIARNI I ZAPLECZA TECHNICZNEGO) TEL.0862721730 ;
2000 DOM MIESZKALNY W JANOWIE POD ?�OM??�? P.T. BUDYNKU – POW. U??YTKOWA – 400 M2 DANE ZASTRZE??ONE ;
2000 TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW NA RZECZ OS. NIEPE?�NOSPRAWNYCH P.T MODERNIZACJI BUD. HANDLOWEGO Z PRZYST. DLA OS. NIEPE?�NOSPRAWNYCH (WARSZTATY ZAJ�?CIOWE ) TEL.0862738542 ;
2000 STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE P.T MODERNIZACJI BUD. ZAK?�ADU OPIEKU??CZO-LECZNICZEGO W SZCZUCZYNIE TEL.0862738470;

2001 ZARZ�?D MIASTA GRAJEWO P.T. MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUD. ADM.-SOCJ. OCZYSZCZALNI MIEJSKIEJ W GRAJEWIE TEL. 0862722607 ;
2001 SM „ZGODA” GRAJEWO UL.KRASICKIEGO P.T. ROZBUDOWY PAWILONÓW HANDLOWYCH W GRAJEWIE NA OS. CENTRUM 26 i 27 TEL.0862727701 ;
2001 STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE P.T MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY CZ�???CI BUD. ZSOiZ W GRAJEWIE Z PRZEZNACZENIEM NA POTRZEBY PORADNI PSYCH. PED. I PCPR TEL.0862738470 ;
2001 PSS SPO?�EMGRAJEWO P.T. BUDYNKU HANDLOWEGO W GRAJEWIE, OS.PO?�UDNIE TEL.0862722945

2002 SPÓ?�DZIELNA MIESZKANIOWA LW W GRAJEWIE P.T. BUDOWLANY ZESPO?�U GARA??Y ;
2002 GIMNAZJUM NR 1 W GRAJEWIE UL. SZKOLNA KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA MODERNIZACJI ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU GIMNAZJUM NR1 W GRAJEWIE ;
2002 URZ�?D MIASTA GRAJEWO KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA DOMU POGRZEBOWEGO NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GRAJEWIE TEL.0862722607 ;
2002 FIRMA „SUNGBOO” SP. Z O.O. CHE?�M UL.CHEMICZNA 14 P.T. HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ W KONSTRUKCJI STALOWEJ ;
2002  TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPO?�ECZNEGO W GRAJEWIE KONCEPCJA ADAPTACJI BUDYNKU SZPITALA ZAKA?�NEGO NA B. MIESZKALNY WIELORODZINNY ;

2003 URZ�?D MIASTA GRAJEWO PROJEKT MODERNIZACJI STADIONU MIEJSKIEGO BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH
 

2004 URZ�?D MIASTA GRAJEWO PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BY?�EJ STRA??Y PO??ARNEJ W GRAJEWIE ;
2004 SPÓ?�DZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-W?�ASNO??CIOWA W GRAJEWIE PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA OS.PO?�UDNIE I OS.CENTRUM W GRAJEWIE  ;
2004 „DUROBEX” GRZEGORZ MACIOROWSKI19-200 GRAJEWO OS.CENTRUM 22/10 PROJEKT BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO W GRAJEWIE ;
 

2005 SPÓ?�DZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-W?�ASNO??CIOWA W GRAJEWIE PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA OS.PO?�UDNIE I OS.CENTRUM W GRAJEWIE ;
2005 TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW NA RZECZ OS. NIEPE?�NOSPRAWNYCH P.T MODERNIZACJI BUD. HANDLOWEGO Z PRZYST. DLA OS. NIEPE?�NOSPRAWNYCH (WARSZTATY ZAJ�?CIOWE ) TEL.0862738542 ;
2005 SPÓ?�DZIELNIA MIESZKANIOWA W SZCZUCZYNIE PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA UL.SIENKIEWICZA 10 TEL.0862735325;
2005 SPÓ?�DZIELNIA MIESZKANIOWA W SZCZUCZYNIE PROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA UL.KILI??SKIEGO 1 W SZCZUCZYNIE TEL.0862735325 ;
2005 ZAK?�AD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 19-200 GRAJEWO UL.KOLEJOWA8 PROJEKT ROZBUDOWY PRZYCHODNI REJONOWEJ W SZCZUCZYNIE TEL.0862735081 ;
2005 DOM POMOCY SPO?�ECZNEJ W GRAJEWIE PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU TEL:0862722724

2006 „MONTA?? BARIER ENERGOCH?�ONNYCH „JAN SZUDRA BUDYNEK US?�UGOWO-MIESZKALNY W MIEJSCOWO??CI SOLDANY GM. GI??YCKO  DANE ZASTRZE??ONE ;
2006 PAN ARKADIUSZ OR?�OWSKI PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-MIESZKALNEGO , GRAJEWO , PL. NIEPODLEG?�O??CI  DANE ZASTRZE??ONE ;
2006 DYSTRYBUCJA GAZU BA?�ABA??SKI & WOJS?�AWOWICZ s.c. PROJEKT PRZEBUDOWY STACJI DYSTRYBUCJI GAZU W GRAJEWIE , DYSTRYBUCJA GAZU BA?�ABA??SKI & WOJS?�AWOWICZ s.c.UL.KOPERNIKA 51 ;
2006 EWA I ZDZIS?�AW MACIOROWSCY PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWO??CI CIEMNOSZYJE GM. GRAJEWO , DANE ZASTRZE??ONE ;
2006 PAN TOMASZ MIODUSZEWSKI PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZO- GARA??OWEGO W SZCZUCZYNIE , DANE ZASTRZE??ONE ;
2006 PAN LESZEK KOWALEWSKI PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO W CZARNÓWKU ,DANE ZASTRZE??ONE ;
PAN STANIS?�AW JANUSZEWSKI PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO W GRAJEWIE , DANE ZASTRZE??ONE

2007 SPÓ?�DZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-W?�ASNO??CIOWA W GRAJEWIE PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH TEL.0862738844 ;
2007 URZ�?D MIASTA GRAJEWO PROJEKT REMONTU BUDYNKU NA UL. STRA??ACKIEJ 6C TEL.0862738767 ; 2007 PANI IWONA PARFIEN ?�ANKIEWICZ PROJEKT DOMU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWO??CI OKUNIOWIEC , DANE ZASTRZE??ONE ;
2007 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „RAZEM” BIEBRZA PROJEKT BUDYNKU KOT?�OWNI W MIEJSCOWO??CI BIEBRZA ;
2007 PANI HENRYKA MODZELEWSKA PROJEKT PRZEBUDOWY DOMU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWO??CI CYPRKI ,DANE ZASTRZE??ONE ;
2007 MIASTO GRAJEWO PROJEKTY TECHNICZNE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW SPORTOWYCH PRZY SZKO?�ACH:- ZESPOLE SZKÓ?� MIEJSKICH NR 1 W GRAJEWIE- SZK.P. NR 2- SZK.P. NR 4ORAZ PRZY KLUBIE „HADES” W GRAJEWIE TEL.086 2730828 ;
2007 PAN EDWARD RUSZCZYK PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA US?�UGI W GRAJEWIE ,DANE ZASTRZE??ONE ;
2007 BANK GOSPODARKI ??YWNO??CIOWEJ PROJEKT PRZEBUDOWY WEJ??CIA DO ODDZIA?�U BG?? W GRAJEWIE ,BANK GOSPODARKI ??YWNO??CIOWEJ CENTRUM REGIONU W B-STOKU022 8605531 ;
2007 SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZCZUCZYNIE PROJEKTY KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH ,SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZCZUCZYNIE086 2735325 ;
2007 PAN PIOTR KOWALSKI PROJEKT PRZEBUDOWY DOMU MIESZKALNEGO W CHE?�MIE ,DANE ZASTRZE??ONE

2008 GMINA GRAJEWO PROJEKT HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W MIEJSCOWO??CI BIA?�ASZEWO ,GMINA GRAJEWO TEL.   086 2723000  086 2723000   ;
2008 PAN GRZEGORZ MIELECH PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWO??CI BOGUSZE ,DANE ZASTRZE??ONE ;
2008 MIASTO GRAJEWO PROJEKT REMONTU BUDYNKU US?�UGOWO-MIESZKALNEGO W GRAJEWIE PL.NIEPODLEG?�O??CI ,URZ�?D MIASRA GRAJEWO TEL.0862738767

2009 MIASTO RAJGRÓD , PROJEKT CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO NAD JEZIOREM RAJGRODZKIM ,900 MB(BRANŻA DROGOWA, ELEKTRYCZNA I BUDOWLANA + PROJEKT ZIELENI) , URZĄD MIASTA RAJGRÓD TEL.NR 0862721624,
2009 CUKIERNIA GRELA MICHAŁ, PEŁNOBRANŻOWY PROJEKT PIEKARNI - 650 M2 POW. UŻYTKOWEJ, CHEŁM WOJ. LUBELSKIE,
2009 Krejzaga.pl sp.z o.o. ,PEŁNOBRANŻOWY PROJEKT STAJNI O OBSADZIE 10 KONI, ZABIELNE ,WOJ.WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 powrót do Biuro   »

Grajewo, ul. Ełcka 27/7 (Dworna 27A)   tel. 086 272 38 84, kom. 0-606 804 437, EasyCall 48 857331124
wykonanie: EMSITE.pl